16 setembre, 2014

Recursos específics

Psicologia

Exploració psicològica de la personalitat i tractament psicoterapèutic dels trastorns emocionals i de la personalitat. Avaluacions i assessorament en dificultats d’aprenentatge. 

Logopèdia

Exploració logopèdica i tractament individual dels trastorns de la parla i del llenguatge. Tractament dislèxia. Trastorns de l’aprenentatge oral i escrit (lectoescriptura).

Orientació Professional

Avaluació de la capacitat intel•lectual, els processos bàsics d’aprenentatge, la personalitat i les preferències professionals per assessorar en la tria d’itinerari curricular.

Atenció psicoeducativa per a pares i mares

Assessorament per a la millora de la dinàmica familiar en cas que hi hagi conflictes a la llar.

Assessorament a escoles i professionals

Mantenim contacte amb les escoles dels nostres alumnes i d’altres professionals que hi tractin que puguin beneficiar-se de la nostra experiència amb ells per a potenciar les seves aptituds.