19 juny, 2013

Atenció domiciliària

SAD

QUÈ ÉS EL SAD?

Serveis d’ajuda a Domicili o també conegut com a Serveis d’Atenció Domiciliària ( SAD ) s’engloba a un conjunt de recursos dirigits a prestar

ajuda i atenció al seu propi domicili.

Quan les persones per qualsevol circumstància, deixen de ser autònoms per portar a terme les activitats bàsiques de la vida diària (normalment és gent gran, tot i que també es presten a persones que no són de la tercera edat sinó persones amb diversitat funcional) una de les solucions és el SAD.

L’assistència a casa permet la prolongació de la permanència de la persona a la seva llar, al seu entorn. Aquests serveis d’ajuda estan regulats per la Llei  Persones amb Dependència.

OBJECTIUS DEL SAD

Promoure una millora en la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, potenciant la seva autonomia personal i garantint unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i comunitari.

EL NOSTRE REGISTRE 

Estímul està inscrit al

Servei de Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya

amb el número S08628/E05002.

A més estem associats a ACAD.

EQUIP

» Disposa de personal especialitzat per a qualsevol tipus de servei que sol·liciti.

» Respon davant de qualsevol situació.

» Les persones que coordinen l’atenció domiciliària supervisen als professionals.

» Mantenim contacte regular amb els usuaris i les famílies amb l’objectiu de què les solucions que s’ofereixen s’ajusten sempre a les seves expectatives.

» SERVEIS ATENCIÓ A LA PERSONA

Recolçament en les activitats de la vida diària ( higiene personal, aixecar, ajudar a caminar…) control alimentació, supervisió medicació, acompanyaments fora del domicili ( visites mediques, gestions bancàries …)

» ATENCIÓ A LA LLAR

Neteja, mantenimient i ordre de la llar, cura de la roba, etc.

» ESTIMULACIÓ COGNITIVA

Diverses activitats per a mantenir la ment activa.