19 junio, 2013

Aviso legal y Política de Privacidad

linia

1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico” (LSSI y LSSICE), a continuació s’exposen les següents dades: l’empresa titular de http://www.estimul.com és ESTIMUL SERVEIS SOCIALS, SL, amb domicili, en aquests efectes,  a Ctra. de La Pobla nº 157 escala A, porta 1 Correu electrònic de contacte: info@estimul.com

2. USUARIS: L’accés i/o ús d’aquest portal de ESTIMUL SERVEIS SOCIALS, SL atribueix la condició de USUARI, que accepta, des d’ara les Condicions Generals de Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran de aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin de obligat compliment.

3. PROTECCIÓ DE DADES: ESTIMUL SERVEIS SOCIALS, SL compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i restant normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals del usuari. Per a tal, juntament amb cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en el serveis que l’usuari pot sol•licitar a ESTIMUL SERVEIS SOCIALS, SL, farà saber al usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat de exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així mateix, ESTIMUL SERVEIS SOCIALS, SL informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol•licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

4. MODIFICACIONS: ESTIMUL SERVEIS SOCIALS, SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant continguts i serveis que es presten a través d’ella com en la forma en que aquesta apareixen presentats o localitzats en el portal.

5. ENLLAÇOS: En el cas que en http://www. estimul.com es disposessin enllaços o hipervíncles cap a altres llocs d’Internet, ESTIMUL SERVEIS SOCIALS, SL no exercirà cap tipus de control sobre tals llocs. En cap cas ESTIMUL SERVEIS SOCIALS, SL assumirà responsabilitat per els continguts de qualsevol enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de tals llocs d’Internet. Igualment la incorporació d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre ESTIMUL SERVEIS SOCIALS, SL i l’ USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat d’Igualada.